Neig niet naar de onrechtplegers en wees geen helper van onderdrukkers anders raakt het vuur je aan!


No comments:

Post a Comment