Wij zijn vreedzaam met degenen die vreedzaam zijn jegens ons. Maar dulden geen agressie of onrecht!


No comments:

Post a Comment