Sociale gelijkheid en rechtvaardigheid zorgt voor vooruitgang en welvaart in een land!

No comments:

Post a Comment