Geld, macht (posities) en vrouwen hebben de moslimgemeenschap in Nederland gecorrumpeerd!


No comments:

Post a Comment