Jarenlange strijd van Shabir Burhani tegen valsheid, extremisme, radicalisme, terrorisme en tuig!
In deze mini-documentaire zien jullie met eigen ogen dat ik al ruim tien jaar een vreedzame ideologische strijd voer tegen alle bedreigingen waarmee onze samenleving en de wereldgemeenschap mee te kampen heeft, ik heb me altijd via de mainstream media en sociale media uitgesproken tegen de maffia, misdaad en criminaliteit, negatieve radicalisering, terrorisme (aanslagen), zinloos geweld en haat, allerlei vormen van extremisme, valsheid, dwaling en tuig in allerlei soorten en maten, zowel hooliganisme alsmede de zogenaamde treiter-vloggers die mensen het leven zuur maken en zich niet houden aan de humane ethische en morele kaders of religieuze kaders of de wetgeving en systeem van onze democratische rechtsstaat.
Ik heb met gevaar voor eigen leven en veelvuldige bedreigingen me tegen hen uitgesproken en de waarheid over hen verteld en tegen hen gewaarschuwd, ben ook tegen exposings en dergelijke. Al die opofferingen heb ik gebracht en risico's genomen ten eerste om de tevredenheid van Allah (Geprezen is Hij) te bereiken en een goed beeld van islam en moslims neer te zetten en voor hen op te komen, met waarheid, goedheid, rechtvaardigheid en wijsheid. Maar tevens ook op te komen voor de hele mensheid, met name de goedwillende mensen en burgers en hen te beschermen tegen het kwade in alle vormen. Ik wil dat de aarde een betere plaats wordt voor ons allen en toekomstige generaties.
Ik probeer met name de (moslim)jongeren op het rechte pad te brengen, ver weg van zulke negatieve actoren en factoren. Zodat ze een nuttige bijdrage aan de samenleving leveren en de harmonie, rust, vrede en veiligheid hier in dit land en wereldwijd bevorderd wordt.

No comments:

Post a Comment