Verschil tussen oordelen, roddelen, lasteren, fitna zaaien, corrigeren, advies geven & bekritiseren!

No comments:

Post a Comment