Morfine toedienen tijdens palliatieve sedatie in de zorg bij terminale patiënten!

No comments:

Post a Comment