IK GA STOPPEN MET YOUTUBE!

Ik stop dus voorlopig definitief, tenzij politie en justitie hun werk naar behoren gaan verrichten en de haters die het afgelopen jaar zoveel strafbare feiten hebben gepleegd en waarvan ik aangiftes heb gedaan, gaan opsporen, vervolgen, veroordelen en bestraffen, zodat zij gaan stoppen, aangezien zij datgene doen wat niet mag van de Nederlandse wet. Dus ik moet beschermd en verdedigd worden (aangezien ik de democratische rechtsstaat, mensenrechten en de samenleving behoed tegen misdadige en criminele elementen die het willen ontwrichten, door gebruik te maken van mijn vrijheid van expressie, meningsuiting en religie) en de haters moeten vanuit zichzelf stoppen of gestopt worden door de overheid, alleen dan ga ik door met dit werk, die profijtelijk was voor de staat en samenleving en ik er ook geld mee verdiende en tevens was Allah er ook tevreden mee, omdat ik de waarheid zei, opriep tot het goede en het binnen de kaders van de wet op vreedzame wijze streed en streefde tegen het kwade en de valsheid.

 

No comments:

Post a Comment