De sleutel tot innerlijk rust, geluk en vrede ligt in het loslaten van het materiële en wereldse!

No comments:

Post a Comment