Dit is dus de reden waarom ik sommige gesprekken van verdachte figuren opneem en publiceer! #Slangen

Afgelopen twee weken hebben honderden mensen mij gebeld en hun steunbetuigingen geuit bij mij, ik heb van geen enkele van hen het telefonisch gesprek of hun conversaties met mij via de sociale media berichtgevingen opgeslagen of gepubliceerd, bij enkelen heb ik dat in het verleden en heden wel gedaan, omdat ik een sterke vermoeden had dat het vage en verdachte figuren waren of informanten, die kwaadwillend waren en erop uit waren om mij in problemen te brengen of schade te berokkenen. Dus om mezelf te beschermen tegen hun sluwe en gevaarlijke listen heb ik mijn gesprekken met hen opgenomen en met legitieme redenen gepubliceerd. Bijvoorbeeld deze Karim Bentley die samen met E. Postbode niet alleen mij lastig valt, stalkt en demoniseert en anderen opruit en ophitst om mij aan te vallen en met hen samensmeedt, maar zelfs zover gegaan is om valse meldingen te maken bij mijn woningstichting en wijkagent om mij te proberen in problemen te brengen. Maar gelukkiger zijn zij rechtvaardiger en slimmer dan hen en is hun kwade opzet en missie faliekant mislukt, met behulp van Allah en mijn oplettendheid.


No comments:

Post a Comment