Als je een echte moslim bent dan is iedereen vriendelijk tegen je op straat en in het echte leven!

“Er is niets waar vriendelijkheid in zit of het neemt in schoonheid toe, en het wordt niet ergens uit verwijderd of het zal ten schande gemaakt worden.”
Deze hadith is overgeleverd door Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat in Sahih Muslim.

No comments:

Post a Comment