Tunahan Kuzu van DENK slaat Geert Wilders knock-out met goede grap tijdens Algemene Beschouwingen


No comments:

Post a Comment