Salima el Musalima een Avant-Garde vrouwelijke imam of een valse profetes zoals Musaylimah?

We leven vandaag de dag in deze tijd:
Abu Hurayrah [radi Allahoe 'anhoe] heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah [sal Allahu ‘alayhi wasallam] heeft gezegd:

“De mensen zullen jaren van bedrog meemaken. Men zal de leugenaars als oprecht beschouwen en de oprechten zal men als leugenaars beschouwen. Van een betrouwbaar iemand zal men zeggen dat het een verrader is en van een verrader zal men zeggen dat hij betrouwbaar is en de Ruwaybidah zullen spreken.”
Men vroeg: ''Wat is Ruwaybidah O Boodschapper van Allah?" Hij antwoordde: “Een onbekwame, dwaze die voor de zaken van de massa spreekt”.
{Musnad Ahmad, Sunan Ibn Majah en anderen}.

No comments:

Post a Comment