Woorden van waarheid gesproken door de Satan op de Dag des Oordeels!

Voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan en ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik liet jullie in de steek. Ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen, waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets! Verwijten jullie julliezelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Voorwaar, ik verwerp het, dat jullie mij voorheen als deelgenoot (aan Allah) toekenden' (Koran 14:22).

No comments:

Post a Comment