Kijk met je hart! Dan zie je namelijk meer dan met je ogen alleen.Soms moet je met je hart kijken. Je ziet dan meer dan met je ogen. Al-Ehsaan (islamitische spiritualiteit) is Allah aanbidden alsof je Hem ziet en ook al kunnen wij Hem niet met onze ogen zien in dit leven, we moeten ervan bewust zijn dat Hij ons te allen tijde ziet. Dat wordt ook wel baseera (inzicht) en firasa (intuïtieve gave) genoemd. Je hebt daarvoor noor (licht) nodig in je hart, wat je enkel verkrijgt door je imaan (geloof) en taqwa (godsvrees). Dus hoe hoger je kennis van revelatie en realiteit is en hoe hoger je imaan en taqwa is, hoe sterker je innerlijke perceptie zal zijn.

No comments:

Post a Comment