Mijn mening over de Nashville-verklaring


Honderden dominees en predikanten hebben zich massaal uitgesproken tegen LHBT-praktijken. Ze vinden het tegen de wil van God ingaan en verboden in de Bijbel. Daarom hebben ze de Nashville-verklaring ondertekend.Minister van emancipatie van Engelshoven zegt dat met die Nashville verklaring we terug in de tijd gaan. Progressieven gebruiken vaak zo'n argument. Ik vind het wel een drogreden om eerlijk te zijn. Liberale mensen vinden ook dat moderniteit persé vooruitgang betekent. Maar ik vind dat absolute waarheid en concepten van goed en kwaad, goed en niet goed, waar of vals, toegestaan en niet-toegestaan die daaruit voortvloeien niet echt relatief of tijdgebonden zijn. Dat zijn universele normen en waarden. Ethiek en moraal is ook universeel. Alle mensen kennen dat sinds het begin van de mensheid. Omdat het overeenkomt met onze natuurlijke aanleg en geweten.