De Shaitan en zijn shayateen volgers onder de jinns en mensen willen ons heel graag (half)naakt zien!


SubhanAllah (Geprezen zij Allah)! Het eerst wat de Shaitan probeerde nadat hij onze voorouders uit het paradijs had gedreven door zijn list is om hun kleding van hen weg te doen en zo hun schaamte te tonen.
En guess what, zijn volgers onder de shayateen van onder de mensen en de jinns proberen dat ook vandaag de dag bij de mensen in het algemeen en met name bij de gelovigen, want ze weten dat op die manier zedeloosheid en immoraliteit zich makkelijker kan verspreiden en zodoende mensen eerder naar de hel zouden kunnen gaan.
'O Kinderen van Adam (vrede zij met hem), laat de Satan jullie niet in verzoeking (verleiding) brengen, zoals hij jullie voorouders uit de tuin (paradijs) heeft verdreven; hij nam hun kleding van hen weg om hen hun schaamte te tonen. Hij en zijn aanhangers zien jullie van waar jullie hen niet zien. Voorwaar, Wij hebben de Satans (shayateen) tot leiders gemaakt voor degenen die niet geloven' (Koran 7:27).

No comments:

Post a Comment