Allah zal geen andere godsdienst dan de Islam aanvaarden!


'En wie er een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers (Koran 3:85).
Dat komt omdat de enige acceptabele religie bij Allah de Islam is, complete overgave en onderwerping aan Hem alleen. Het is tevens de enige ware religie. De religie van alle profeten en hun volgers, sinds het begin van de mensheid tot de Dag des Oordeels.