Sunday, July 1, 2018

Tolerantie en vrijheid van religie in Islam


'Voor een ieder van jullie hebben Wij (Allah) een Wet (shir'a enkelvoud van shari'a) en een manier van leven (minhaj) bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen' (Koran 5:48).


In de verzen voorafgaand aan deze roept Allah de volgers van de Thora (Oude Testament) en de Injil (Nieuwe Testament) op om te oordelen aan de hand van hun eigen heilige boeken. Daarom hadden ze ook hun eigen rechtbanken in de toenmalige islamitische staat ten tijde van de vrome voorgangers. Niemand dwong ze om met onze islamitische shariah (wetten) te oordelen, maar toch kozen velen van hen daarvoor omdat ze het rechtvaardiger vonden. Daarom waren vele niet-moslims of het nou polytheisten, joden of christenen waren ook blij toen de moslims hun landen gingen bevrijden, omdat ze vonden dat de moslims hen beter behandelden en de islamitische wetten en gezag rechtvaardiger was dan de kerk, allerlei koningshuizen of seculiere regeringen die over hen gingen heersen en tiranniek waren.


Maar natuurlijk was het wel beter voor hen om zich vrijwillig te bekeren tot de Islam (de enige ware religie) en te kiezen voor het Laatste Testament (Koran), aangezien de eerdere boeken veranderd waren in de loop van de tijd en de religie (Islam) voltooid was met de komst van de laatste profeet en revelatie van de Koran.