Wednesday, April 25, 2018

De overheid dient echte hate-crimes aan te pakken!Van mij mogen hate-crimes strafbaar gesteld worden en de strafmaat ervoor verhoogd worden. Maar dan moet die wet wel voor iedereen gelden dat is één. Gelijke monniken gelijke kappen. 

Ten tweede moet het om echte hate-crimes gaan. Dus echte haat en zaaiers en oogsters ervan moeten aangepakt worden. Ook zij die in bestuur, politiek, media of rechtspraak zitten. Dus niet enkel het gewone volk of een bepaalde minderheid. 

Ten derde moet onder het mom van hate-crimes bestrijden niet de vrijheid van meningsuiting, expressie, godsdienstvrijheid of andere rechten en vrijheden van met name moslims verder ingeperkt worden. 

Bijvoorbeeld als men zegt dat homoseksualiteit niet mag in de Islam, of iemand is een afvallige (als dat echt het geval is), dan is dat nog geen hate-crime. 

Of bijvoorbeeld als men zegt dat in Afghanistan de westerse troepen beter weg kunnen gaan en de oorlog tot een einde moeten brengen, zodat hun levens en de levens van andere onschuldige burgers, zowel moslims als niet-moslims bespaard worden, dan is dat nog geen hate-crime, men wil juist haat, geweld, vijandschap, terrorisme en bloedvergieten voorkomen. Dus media moet niet woorden van moslims uit context halen of verkeerd framen zodat ze in problemen komen.