Tuesday, August 1, 2017

De ziekte van nationalisme!

Het nationalisme is een vreemd concept in de islam, want zijn voornemen is het creĆ«ren van een eenheid van mannen en vrouwen gebaseerd op familiale en volkscriteria, ondertussen dat de islam bevestigt dat enkel de geloofsband (al ‘aqiedah) de mensen kan en moet verenigen, om het even wat hun huidskleur, ras of nationaliteit is. De islam berispt alle bijeenkomsten, alle oorlogen en alle geleverde offers in de naam van het nationalisme.

De boodschapper van Allah (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) heeft gezegd: « Degene die oproept tot ‘assabiyah [nationalisme/ tribalisme…], strijdt voor ‘assabiyah of sterft voor ‘assabiyah, behoort niet tot ons ». (Aboe Dawoed)

In een andere hadith, heeft hij (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) gezegd: « Laat het (de geest van het tribalisme, van het nationalisme) achterwege, want het is een verdorvenheid. » (Moeslim en Boechaarie)

De boodschapper van Allah (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) heeft eveneens gezegd:

« Degene die strijdt onder een vaandel ten gunste van een partijdige oorzaak of die antwoordt aan de oproep tot een partijdige oorzaak of om te helpen voor een partijdige oorzaak en vervolgens sterft, dan zal zijn dood voor de zaak van djahiliyyah zijn.»

De boodschapper van Allah (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) heeft gezegd: « Er zijn inderdaad mensen die opscheppen met hun voorouders, maar in de ogen van Allah, zijn zij meer verachtelijk dan de zwarte kever die zich wikkelt met zijn neus in koemest. Allah heeft van jullie alle trots en hoogmoed van de dagen van djahiliyyah, en het opscheppen over jullie voorvaderen verwijderd. De mens is ofwel een gelovige die Allah vreest ofwel een ongelukkige zondaar. Alle mensen zijn kinderen van Adam, en Adam werd geschapen uit stof. » (At-Tirmidhi en Aboe Dawoed)

Hij (salla Allahoe ‘alayhi wa salam) heeft eveneens gezegd: « Allah heeft van jullie alle trots en hoogmoed van de dagen van djahiliyyah, en het opscheppen over jullie voorvaderen, verwijderd. Nu zijn er 2 soorten van mensen. Gelovigen met taqwa en ongelukkige zondaren. Jullie zijn allen de kinderen van Adam, en Adam werd geschapen uit klei. Laat de mensen ophouden met het opscheppen over hun gestorven voorvaderen, die nauwelijks brandstof voor het vuur zijn. Als zij hiervan geen afstand doen, zal Allah – Ta‘ala – hen als nog minder dan degene die zich een weg baant tussen de uitwerpselen, beschouwen. » (Aboe Dawoed en At-Tirmidhi)