Thursday, June 29, 2017

Tijs en de shariah en Ramadan!


'Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?' (Toenmalige CDA-minister Donner van Integratie in 2006).


Op een gegeven moment had Tijs het over de shariah en met name bepaalde straffen. Ik legde uit dat shariah veel meer is dan die paar straffen en als de shariah op juiste wijze in een echte islamitische samenleving waar de gelovigen ervoor klaar zijn ingevoerd zou worden, dan zou het niet eens nodig zijn om mensen te bestraffen. 
Niet alleen om het feit dat er zeer strenge voorwaarden en criteria ermee verbonden zijn voordat het bewezen is dat iemand zich schuldig gemaakt heeft aan een bepaalde ernstige misdaad of zonde, maar ook omdat er zo'n sociaal-economische maatschappij orde op basis van rechtvaardigheid en waarheid gebaseerd op revelatie gecreĆ«erd zal zijn dat niemand het in zijn hoofd zal halen om een zonde te begaan, niet enkel uit angst voor een straf maar gewoon uit hoge mate van geloof en vroomheid en het goed hebben en ze zullen weten dat God ze te allen tijde ziet dus zelfs als ze niet hier bestraft zouden worden dan zouden ze in het hiernamaals bestraft kunnen worden, als ze geen berouw tonen en niet stoppen met misdaden begaan. 
Toen vroeg hij of ik shariah in Nederland wilde. Ik zei voor de grap ik wil zo veel, ik wil ook miljonair worden, maar of het realistisch en haalbaar is, is een tweede.