Saturday, June 10, 2017

De enigen die baat hebben bij een terroristische aanslag in Nederland zijn de islamofobische moslimhaters!Weet je wat ik zo raar vind. De islamofobische moslimhaters praten telkens in de media waarom er nog geen aanslag in Nederland heeft plaats gevonden. En wanneer het zal gebeuren. En dat de vraag niet is of het zal gebeuren maar wanneer. Het lijkt alsof ze daar niet alleen op wachten maar het juist graag willen. Ze doen aan 'self fulfilling prophecy' methode, door zo vaak mogelijk die vraag te stellen, hopen ze eigenlijk dat het echt gebeurt.

Dat zie je ook aan de reactie van Wilders en zijn volgers als zoiets in andere landen gebeurt, gelijk gaan ze nog meer extra haat zaaien en islam en moslims in kwaad daglicht stellen, ze doen aan problem-reaction-solution methode. Ze hebben hun reactie en 'oplossing' al klaar, het enige waarop ze hopen is dat er zoiets gebeurt. Dat kunnen ze dan gebruiken als een 'window of opportunity' zoals het in beleid studies heet om bepaald beleid dat nu al klaar ligt om de grondrechten van moslims af te pakken dan in te voeren. En ik ben bang dat dat ze op den duur uit frustratie zoiets zelf gaan doen, zoals ook in Duitsland en andere omringende landen extreem-rechts die actief waren in het leger zich voordeden als vluchtelingen om terreur acties te plegen om zodoende de moslims, vluchtelingen en allochtonen de schuld te geven.

Terwijl wij moslims juist hopen dat zoiets niet plaats zal vinden en we willen dat er vrede en veiligheid heerst in Nederland, want daar hebben we baat bij.