Saturday, November 26, 2016

Vanmiddag om 12 uur worden de afvalligen, hypocrieten en fitna-zaaiers binnen onze rangen ontmaskerd!