Tuesday, November 1, 2016

Niemand krijgt gratis geld in Nederland!


Als je werkt dan betaal je allerlei premies, volksverzekeringen en belastingen. Dat wordt elke maand automatisch van je loon ingehouden. Vandaar het (groot) verschil tussen bruto en netto loon. En als je (tijdelijk) zonder werk zit om welke reden dan ook dan is de overheid verplicht om een deel daarvan aan je terug te betalen in de vorm van (bijstands)uitkering om in je levensvoorziening te voldoen.
Dus het is dan onzin dat sommige onwetenden zeggen je neemt geld van Taghut of kufaar. Het is gewoon je eigen geld waar je hard voor gewerkt hebt en soort van opgespaard hebt. Dus niemand krijgt zomaar gratis geld. Bovendien is het zo dat vooral jongeren onder de 27 zelfs in de meeste gemeentes verplicht minimaal 24 uur per week moeten werken op bijvoorbeeld een sociale werkplaats als onderdeel van participatiewetgeving tijdens de periode van bijstand totdat ze betaald werk hebben.
Wat er ook gebeurt altijd blijven (glim)lachen! #dagvandepositiviteit