Wednesday, November 23, 2016

Mijn commentaar op laatste slotpleidooi van Geert Wilders tijdens strafproces tegen hem


Vandaag was Geert Wilders toch weer aanwezig tijdens de afsluiting van het proces tegen hem bij Schiphol. Eerder had hij de rechtszitting geboycot en was niet bereid om de vragen van de rechters te beantwoorden. Hij neemt dus duidelijk de hele rechtsprocedure tegen hem niet serieus. Vandaag mocht hij een laatste woord houden en hij heeft daar gebruik van gemaakt om in ongeveer een half uur zichzelf te verdedigen en tegelijkertijd oppositie en harde kritiek op de officieren van justitie uit te oefenen die hij zag als verlengstuk van de huidige regering. 

Hij gelooft dus in een soort van complot (theorie) die tegen hem door huidige regering gesmeed zou zijn. Daardoor maakte hij een ietswat verwarde indruk op mij toen ik naar hem luisterde, hij was ook duidelijk emotioneel. Wilders moet zich realiseren dat we in Nederland een rechtsstaat hebben met een machtenscheiding, wat ook wel Trias Politica heet, de rechterlijke macht is onafhankelijke van de wetgevende en de executieve macht. 

Hij moet zulke ernstige beschuldigingen richting de regering bewijzen, zo niet, dan is dat een vorm van smaad en laster en kan hij ook extra hard daarvoor bestraft worden door de rechters. Ik ga ervan uit dat Wilders veroordeeld zal worden en dat hij niet alleen een boete van 5000 euro moet betalen voor zijn opruiende, haatzaaiende en discriminerende opmerkingen richting islam en moslims in het algemeen en Marokkaanse bevolkingsgroep en ras in het bijzonder. 

Hij zal op zijn minst 240 uur taakstraf moeten krijgen en wellicht paar maanden gevangenisstraf, alleen dan zal hij zich realiseren dat hij verkeerd bezig geweest is al die jaren. Vervolgens moet hem geen VOG meer gegeven worden en moet hij uit zijn ambt gezet worden. Want een veroordeelde crimineel kan geen publieke functie meer uitoefenen. 

Vervolgens moeten we zijn eigen voorstellen in praktijk omzetten, namelijk een veroordeelde crimineel met dubbele loyaliteit en wellicht paspoorten, zoals de Zionistische en Nederlandse, moet zijn Nederlandse paspoort ontnomen worden en hij moet teruggezet worden op de vliegtuig richting Tel Aviv.