Wednesday, November 9, 2016

Anti-establishment partijen en personen doen valse beloften en zullen hun achterban spoedig teleurstellen na de verkiezingen!Anti-establishment partijen en politici zoals Geert Wilders en Jan Roos en hun soortgenoten hier en Trump in Amerika en anderen zijn enkel anti status quo, zij hebben zelf niet zoveel te bieden, ze willen vooral stemmen winnen door zich tegen het establishment en huidige gevestigde regeringen en partijen te keren. Dus heel veel mensen die ook ontevreden zijn met huidige gang van zaken om welke reden dan ook, zoeken dan een zondebok en deze partijen en politici proberen ze te overtuigen dat de zondebok minderheden zijn of de huidge regeringsleiders en zodoende krijgen ze de stem van de ontevreden en boze witte man/burger. Maar na een tijdje als zij gekozen worden en de verkiezingen winnen, wordt die achterban vanzelf teleurgesteld, want er zal niet veel veranderen, er werden valse beloften aan hen gedaan om stemmen te krijgen en zodra ze zelf in de regering komen in plaats van oppositie voeren, gaan ze enkel werken in eigen belang en eigen zakken vullen en ze geven niets om degenen die op hen gestemd hebben. Zo zie je nu ook dat Trump zijn toon meteen al in zijn eerste speech na zijn verkiezingswinst en in de positie van president gematigd heeft, omdat hij weet dat het geen zin meer heeft om zulke populistische en emotionele speeches te houden, hij heeft nu vier jaar lang de macht en kan doen wat hij wil, hoewel hij over het algemeen de lijn zal volgen die voor hem uitgestippeld is.