Thursday, October 27, 2016

Wanneer men het open maatschappelijk debat dreigt te verliezen gaat men over tot intimidatie en dreigen met straf!
"All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident." - Arthur Schopenhauer . 

Deze dwazen realiseren zich niet dat ze hiermee juist aan de poten van de rechtsstaat gezaagd hebben. Het ging mij nooit om mij persoonlijk, het ging mij juist om de boodschap van de waarheid, ik heb juist bewezen dat zij hypocrieten zijn die hun eigen wetgeving niet serieus nemen en verkeerd toepassen op een moslim, dat zij de waarheid meer vrezen dan iets anders, dat hun systeem juist heel erg zwak is, Allah vergelijkt het in de Koran met een spinnenweb. 

Tevens is bewezen wat Allah in de Koran zei, namelijk dat degenen die niet oordelen en regeren met de wetten van Allah onrechtvaardigen, zware zondaren, corrupte personen en ongelovigen zijn. Tevens weten we alleen dat de wetten van Allah voor de hele mensheid, maar vooral voor de gelovigen echte gerechtigheid zullen brengen. Dat de Taghut alles tolereert behalve de waarheid. Dat ze nooit ons zullen toelaten om ware dawah te doen. 

Gisteren heeft eigenlijk de rechter effectief vrijheid van expressie, religie, meningsuiting en denken uit de grondwet geschrapt zoals Wilders daartoe opriep. Het geldt officieel niet meer voor moslims. Daarmee is de rechtsstaat niet meer wat het ooit geweest was. Gisteren is tevens bewezen dat de ongelovigen en hun elite, waaronder rechters, academici, opiniemakers, journalisten, advocaten niet in staat zijn om een open en eerlijk debat met een simpele moslim als ik te voeren, dat ze strafrecht gebruiken om mij het zwijgen op te leggen, dat ze mij intimideren en dreigen met gevangenisstraf enkel omdat ik mijn mening heb geuit, dat ze eigenlijk heel erg zwak en intellectueel incapabel zijn, dat ze snel emotioneel worden, dat ze enkel persoonlijk kunnen aanvallen, omdat ze geen argumenten en bewijzen hebben, dat ze niet voor de rede vatbaar zijn, dat ze het altijd zullen verliezen van een ware gelovige als hij spreekt op basis van revelatie, logica, rede en realiteit. 

Alhamdulillah (alle lof behoort aan Allah)! Allahu Akbar (Allah is de Grootste)! 

Ik ben blij dat de rechter er eindelijk erachter gekomen is dat vrijheid van meningsuiting niet absoluut is en dat het grenzen heeft, dat wilde ik precies aan hem bewijzen en daarmee aan het Nederlandse volk en de westeringen in het algemeen. Toen die karikaturen verschenen jaren terug in Deense dagblad en jullie het overnamen waarin onze geliefde profeet (vzmh) bespot werd, toen zeiden we tegen jullie oh ongelovigen vrijheid van meningsuiting heeft grenzen en jullie hebben die gepasseerd. Maar jullie wilden niet luisteren. 

Toen Charlie Hebdo met die lage en kinderachtige spotprenten kwamen, toen namen jullie het blindelings over en we zeiden hetzelfde maar jullie wilden niet luisteren. Totdat er een man uit de ummah opstond en zei: 'If there is no check to the freedom of your opinion, then open your heart to the freedom of our action'. Toen werd Charlie Hebdo bestraft voor hetgeen ze deden. Door degenen die dachten als ze niet willen luisteren dan moeten ze maar voelen. Maar in plaats van dat jullie bij zichzelf te rade gingen en gingen stoppen met zulk waanzin en bewust werden dat vrijheid van meningsuiting grenzen heeft, gingen jullie nog olie op het vuur gooien en samen met hypocrieten en afvalligen die zich toeschrijven aan onze rangen 'Je Suis Charlie' roepen. 

Het enige wat ik deed is jullie waarschuwen om te stoppen met deze dwaze praktijken en moslims niet te provoceren en niet zoals Wilders dagelijks doet islam en moslims bestrijden, oproepen tot bombarderen van moslimlanden, oproepen tot verbod op moskee, Koran en hoofddoek etc. Dat jullie moeten stoppen met het beledigen van onderdelen van de islam of onze geliefde profeet (vzmh), want moslims accepteren dat niet en er kunnen sommige moslim jongeren opstaan die de daad bij het woord voegen omdat ze denken dat er niet geluisterd wordt als ze met redelijke argumenten spreken en jullie beetje fatsoen en respect aanleren. 

Dus het enige wat ik deed was afgelopen jaren jullie proberen wakker te schudden, te adviseren en te waarschuwen voor de tegenreactie. Terwijl ik altijd openlijk zei dat ik tegen terrorisme tegen onschuldigen ben en dat ik het liefst wil dat beide kanten stoppen met haat zaaien en gebruiken van zinloos geweld. Maar dat elke actie een tegenreactie heeft, zoals een natuurwet van Newton luidt. Nu bestraffen jullie mij voor het feit dat ik opriep tot vrede en veiligheid en dit conflict wilde laten stoppen in plaats van charlatans en haatzaaiers zoals Afshin Ellian en Geert Wilders hun gang te laten gaan en op te ruien en haat te zaaien en bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Wilders riep op tot in de knieschijven schieten van Marokkanen! Duidelijke oproep tot geweld, maar werd niet veroordeeld! Wilders beledigt constant moslims, kwetst ze, valt hun religie en meest geliefde persoon de profeet Mohammad (vzmh) en zijn naasten aan, werd niet veroordeeld. Wilders roept op tot verbod op moskee, Koran, hoofddoek, zelfs volledige islam en wil moslims het land niet meer toelaten en de moslims die hier zijn deporteren, werd niet veroordeeld! Wilders bespot dagelijks moslims en beledigt ons en valt de islam aan, wordt niet veroordeeld. Wilders is constant aan het opruien en haat aan het zaaien en op te roepen tot geweld tegen islamitische gebouwen en personen door 'kom in verzet' te zeggen en PVV'ers en extreem-rechts volgen hem daadwerkelijk daarin want AZC'ers en moskee gebouwen en moslims werden aangevallen in fysieke vorm en verbaal gebeurt het constant online elk moment van de dag, maar hij wordt niet veroordeeld. Ik en met mij vele moslims worden en werden meerdere malen bedreigd met de dood en ik heb zelfs aangifte gedaan tegen die PVV'ers met screenshots en hun namen en alles, maar het werd niet in behandeling genomen. 

Pas als Wilders op zijn minst 240 taakstraf krijgt en paar maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, dan zal ik met veel liefde het dubbele van zijn straf tot uitvoer brengen, tot die tijd zal ik in hoger beroep gaan en alle middelen inzetten om dit onrecht te bestrijden en vrijgesproken te worden, simpel! Terwijl hij daadwerkelijk wettelijk en overtuigd schuldig is en ik onschuldig. Wordt Afshin Ellian nu ook vervolgd en veroordeeld voor het feit dat hij aan het opruien is tegen mij op zijn Facebook en via Elsevier en dit is niet de eerste keer, dat hij en zijn volgers mij openlijk persoonlijk aanvallen, oproepen tot haat tegen mij en repressie, onrecht en onderdrukking, oproepen tot geweld tegen mij, tot onmenselijke bestraffingen, bespottingen, tot deportatie en zelfs de dood? Of wordt alleen een moslim bestraft als hij een smeekbede doet voor Afshin Ellian dat Allah hem naar het rechte pad leidt en als hij dat niet verdient en Allah wil hem niet leiden omdat hij het niet waard is en eigenlijk in hellevuur thuis hoort, dat Allah hem dan maar op die wijze mag bestraffen en laten leiden? 

Als je kijkt naar de haatvolle comments onder de topic van Afshin Ellian over mij dan zie je wat voor personen op Geert Wilders stemmen en hoe die Geenstijl reaguurders eruit zien. En hoe deze laagopgeleide mensen die hun onderbuikgevoelens volgen en vol met haat en vijandschap zitten tegen islam en moslims tot alles in staat zijn en zelfs via dit soort media de politiek en rechterlijke macht onder druk zetten om onschuldige mensen zoals ik te vervolgen en te veroordelen en te bestraffen, omdat hun jarenlange bedreigingen en intimidaties van mij op andere manieren om mij het zwijgen op te leggen niet gewerkt heeft. Ik twijfel serieus aan het vermogen om begrijpend te lezen en helder na te denken van de rechters en de officier van justitie als ze dit serieus menen, maar kan ook zo zijn dat ze doelbewust dit zo doen omdat ze mij ten voorbeeld willen stellen om andere moslims bang te maken dat als ze ook de waarheid zeggen, zelfs als het binnen de kaders van de wet is, dan kunnen ze via zo'n showproces in een 'kangaroo court' het zwigen worden opgelegd via het strafrecht ook al zijn ze in werkelijkheid onschuldig en hebben ze op vreedzame wijze enkel hun mening geuit. 

Het feit dat een rechter opeens uit het niets als een bezetene emotioneel wordt en je persoonlijk gaat aanvallen en 'slappeling' noemt en zegt dat je niet luistert, terwijl je in eerste helft van de zitting enkel geluisterd hebt naar de drie rechters en officier van justitie en netjes en uitgebreid op rustige wijze antwoord hebt gegeven op hun vragen met uitleg en dan opeens nadat je in pauze gebeden hebt en terug komt hij opeens zo uit zijn formele rol schiet en zo'n vreemd gedrag vertoont laat zien dat er meer in het spel is, vooral omdat ik op dat moment aan het uitleggen was dat ik door IS' ers in Nederland bedreigd en aangevallen was om het feit dat ik kritiek op hen had en dan zegt hij dat ik een 'slappeling' ben omdat toen zij met een hele groep waren ik mezelf in veiligheid had gebracht en beschermd, terwijl ik niet veranderd was in mijn opvattingen om kritiek op wandaden van IS uit te voeren. Dus aan de ene kant wordt het mij kwalijk genomen dat ik bepaalde dingen gezegd heb en de rechtbank vindt het strafbaar en aan de andere kant als ik uitleg dat ik misschien niet eens meer achter die meningen sta van jaren terug en nu veranderd ben en juist rustig aan het doen was afgelopen jaar, dan zegt men dat zeg je omdat je onder druk staat, maar zeg je ik ben nog steeds moslim en islam keurt homoseksualiteit niet goed en ik heb het recht om mijn mening te uiten en de waarheid te zeggen, dan zegt men kijk hij heeft niets geleerd van zijn fouten en dat baart de rechtbank zorgen, dus wat ik moet ik doen dan? Gaat zo'n taakstraf mij veranderen dan of het verleden veranderen? Gaat Allah Afshin Ellian opeens niet meer bestraffen nadat ik bestraft ben? Is homoseksualiteitl opeens acceptabel in islam? Gaat geen enkele moslim meer openlijk zijn mening uiten en dawah doen? Dus wat is het nut van deze hele circus? 

Bovendien is een nieuw jurisprudentie precedent scheppen door iemand voor zijn mening van het verleden met terugwerkende kracht bestraffen eigenlijk niet eens toegestaan in de rechtsstaat! Was het vonnis al van te voren bepaald dat ze dit soort simpele dingen door de rechters en de rechtbank over het hoofd waren gezien? Of heeft hun emoties de bovenhand gehad op de rede? Trouwens wettelijk mogen ook geen aangiftes geronseld worden, dat heeft Afshin Ellian met die twee homo's gedaan. Bovendien was de rechter dus ook niet geschikt, dus eigenlijk was dit hele proces van A tot Z illegitiem! Ook was de dossier gebaseerd op allerlei vage bronnen van Geenstijl tot blogs van anonieme haters en stalkers! Ik had de rechtsstaat echt wat hoger ingeschat, blijkbaar had ik het mis en Wilders had gelijk toen hij zei dat het allemaal nep is. Alleen hij is ook nep en zal door zijn neppe soortgenoten niet veroordeeld worden maar een oprechte en onschuldige moslim dus wel, omdat ze de waarheid vrezen, anders valt hun systeem als een kaartenhuis in elkaar. Ik vind het niet gek dat Nederland op de wereldranglijst van 'gelijkheid' tussen man en vrouw op de werkvloer zo erg gezakt is dat het zelfs uit de top 15 verdwenen is. Zelfs onder bepaalde Afrikaanse landen. Vandaag is de kwaliteit van de rechtsstaat ook gezakt tot onder het niveau van een corrupte derdewereldland! Komt door het feit dat de rechters ook populisten worden en zich laten leiden door charlatans zoals Afshin Ellian en Geert Wilders zonder zelf kritisch na te denken of wijsheid in acht te nemen! 

Mijn vermoeden over de aan mij toegewezen 'Pro Deo' advocaat klopte ook gewoon, die man heeft helemaal niets gedaan, behalve dat hij paar dagen voor de rechtszitting het dossier aanvroeg en mij 2 dagen voor de zitting een kopie ervan gaf! Verder dan dat heeft hij letterlijk niets gedaan. Hij zat stil naast mij tijdens de rechtszitting terwijl ik urenlang mijn eigen verdediging voerde tegenover drie rechters en OvJ. Bovendien was hij niet eens aanwezig tijdens twee dagen verhoor van mij door rechercheurs, waardoor ik hen alleen meerdere malen moest betrappen op het doelbewust verkeerd noteren van mijn woorden in het proces verbaal. Uiteindelijk na de zitting heeft de advocaat enkel paar minuten gesproken en welke advocaat gaat nou zeggen over OvJ dat ze wettelijk gezien voldoende bewezen heeft dat ik schuldig ben? Welke mongool zegt nou zoiets? Zo zie je maar het was allemaal een pot nat en ze vormen allemaal onderdeel van dit corrupte islamofobe systeem. Het gaat hen met name om geld en ze volgen de onderbuikgevoelens van de menigte. Ook beloofden de politie rechercheurs mij aan het begin van eerste verhoor dat de advocaat geheel gratis zou zijn, daarom nam ik hem voor de zekerheid maar nu heeft hij mij ook nog eens een factuur van 150 euro ongeveer gestuurd. 

Check #Zembla wat er allemaal gedaan wordt met minderjarige kinderen in Australische gevangenis! Westerse landen nemen Zionistische methoden over. Geen mensenrechten meer. 

Wat zou er gebeuren als moslims massaal niet meer zouden stemmen en niet meer zouden participeren en daarmee het systeem niet meer zouden legitimeren? Wat als we het totaal zouden boycotten en geen belasting meer zouden betalen? Wat als we op andere effectievere manieren voor onze rechten en vrijheden zouden opkomen zonder dat de Taghut coöptatie methode toepast met moslims en hun partijen en organisaties die wel via gevestigde kanalen menen op te komen voor ons. Ik ben na vandaag nog meer overtuigd van de waarheid van islam en dat de profeet (vzmh) en wat hij mee gekomen is van revelatie van Allah een redding, heling en barmhartigheid voor de mensheid is en waarom wij nog meer zouden streven om alle fitna (shirk en kufr) te laten verdwijnen en de enige ware en rechtvaardige en complete religie van de islam moeten laten zegevieren zodat de Satanisten het niet meer voor het zeggen hebben. Eerlijk gezegd had redacteur Pouw van Pauw mij beloofd twee weken terug dat ik vanavond bij Pauw kon komen. Hij zei dat het zo goed als zeker was. Vandaag zei hij dat het toch maar niet doorging. Waarschijnlijk omdat hij wist dat het oordeel van de rechtbank op zwakke fundamenten gebouwd is en dat ik me goed zou verdedigen zoals ik eerder op de dag aan hem via de telefoon in het kort aangaf. 

Binnenkort volgen er nog meer onthullingen. Bepaalde journalisten zullen ontmaskerd worden. Zo ook zal dit onrechtvaardig vonnis compleet vernietigd worden op de operatietafel van de rede met video bewijzen! Iedereen die ook maar met één woord hieraan meegewerkt heeft zal aan de schandpaal genageld worden. Wacht af! Wordt vervolgd! 

De Taghut en vijanden van islam en moslims zullen spijt hebben dat ze ooit begonnen zijn met mijn vervolging en ze zullen de intellectuele en juridische strijd verliezen in shaa Allah! Afshin Ellian kan zijn haatstuk van Elsevier als topic van zijn facebook wel verwijderen maar ik heb de screenshots ervan en van alle verwerpelijke commentaren van zijn volgers. 

Dat wordt binnenkort aangifte tegen hem. Kijken of het OM het ook zo serieus zal nemen als zijn valse aangifte tegen mij op basis van niets en ronselen van anderen om hetzelfde te doen. Er was duidelijk sprake van haatzaaien, belediging, oproep tot geweld, deportatie, standrechtelijke executie, martelingen en andere mensenrechtenschendende commentaren van zijn vrienden en volgers, als resultaat van het feit dat hij meerdere malen door zijn haatboodschappen over mij zo'n negatieve afeer gecreëerd heeft waardoor ik vervolgens door domme PVV'ers en extreemrechts en Geenstijl reaguurders - want ja zulke laagopgeleide sheeple zijn voornamelijk zijn volgers - met de dood bedreigd ben en meest verschrikkelijke toewensingen gekregen heb.


Blijf altijd kalm als moslim zijnde, zelfs als zij constant provoceren en je uit de tent proberen te lokken en in de val. Wees nooit emotioneel en handel niet op basis van emoties, maar blijf rustig en rationeel en overzie de situatie, analyseer het en handel dan pas conform de revelatie en realiteit! Vooral in deze tijd en geloof niet alles wat de media zegt, al helemaal niet over islamitische zaken of andere moslims, don't be bamboozled!
We moeten niet reactionair zijn maar proactief en zelf initiatief in handen hebben, laat je niet gebruiken en doe en zeg niet datgene wat ze van je verwachten of willen, maar doe enkel datgene waarvan je zeker weet dat het in het belang van jezelf en islam en moslims is en op de wijze zoals voorgeschreven is in de koran en sunnah, met inachtneming van wijsheid en juiste kennis en richtlijnen.
Je ziet duidelijk dat de vijanden van islam en moslims veel fouten maken en duidelijk hun eigen normen en waarden, systeem en wetgeving aan hun laars lappen, dat komt omdat emoties bij hen de overhand heeft, emoties van haat en angst, moslims dienen niet zo te zijn.