Friday, October 28, 2016

Voor jullie jullie religie en voor mij de mijne!


Als in een land sodomieten die gemeenschap met elkaar hebben via kanalen waaruit grote uitwerpselen komen en zij die van geslacht veranderen, meer rechten en vrijheden hebben dan degenen die hun Schepper aanbidden en een vroom, zuiver en puur leven leiden, weet dan dat zo'n systeem gebaseerd is op wensen van de Shaitan en gelovigen moeten niet rusten totdat het veranderd is zoals God het gewild heeft. 

Als je gedrag is zoals God het gewild heeft dan krijg je geen Verklaring Omtrent Gedrag van de Taghut. Logisch eigenlijk. 

Politie recherchers zeiden letterlijk tegen mij dat als ik zoals Marcouch met Gay Parade zou meedoen in plaats van zeggen dat homoseksualiteit niet mag in Islam, dan zou ik ook net zo hoog in de politieke ladder klimmen als hem of nog hoger. #Never 

Meerdere malen suggereerden politie rechercheurs, officier van justitie en zelfs de rechters dat als ik zou stoppen met islam praktiseren en met het zeggen van de waarheid en doen van dawah, dan zouden zij mij dan met rust zouden laten. Met andere worden alleen als ik afvallige zou worden dan zouden ze tevreden met mij zijn. #Nooit 

Oh moslims als Wilders niet bereid is om te zwijgen terwijl hij liegt en strijd voert tegen islam, waarom zouden wij dan zwijgen met het zeggen van de waarheid en streven op het pad van Allah ter verdediging van Islam? 

Als iemand een misdaad begaat, dan is het logisch dat hij bestraft wordt, maar ik zal nooit accepteren dat ik of iemand anders bestraft worden voor het zeggen van de waarheid en oproepen tot het goede en het slechte verbieden! 

Ik zal dan net zo lang strijden met het vrije woord en met gebruikmaking van alle legitieme middelen totdat het recht zegeviert en dit soort onrecht verdwijnt! 

Nederland is meest afgetapt land van Europa. Niet alleen 'terroristen' worden afgetapt via alle communicatie en media middelen en kanalen maar alle burgers. Er is geen privacy meer. Welkom to the Orwellian 1984 world met denkpolitie en show-processen en inquisities! 

Een mens zonder geloof en zonder een hoger doel in het leven dan eten, drinken, slapen en procreatie verschilt niet veel met een dier. Daarom zeggen de ongelovigen dat ze eigenlijk net als dieren zijn, omdat ze geen geloof hebben en geen hoger doel in het leven dan bovenstaande dingen. Alles draait om materialisme bij hen. 

Zij willen ons met valsheid, bespottingen, gescheld en beledigingen kwetsen, terwijl wij enkel de waarheid zeggen niet met het doel om hen te pijnigen, maar toch worden ze gepijnigd door de waarheid, daar kunnen we niets aan doen.