Sunday, October 16, 2016

Ook rechters en officieren van justitie kunnen islamofobisch en corrupt zijn!


Mevrouw de Officier van Justitie klonk als een islamofobe PVV'er met minimale kennis van islam en maximale fantasie om mijn woorden zo te verdraaien en met zulke zaken te linken waar ik nooit opgekomen zou zijn.

Zoals ik eerder ook al had gezegd Jezus (vzmh) vergeleek de openbare aanklagers met de Duivel, zoals te lezen is in de Bijbel.

Subhan'Allah in eerste helft van de zitting had ik rustig en geduldig alle vragen van de drie rechters en van OvJ uitgebreid beantwoord in 1,5 uur tijd zoals jullie ook kunnen horen in de audio opname. Ik luisterde eerst aandachtig naar wat ze zeiden en toen gaf ik mijn antwoord.
Toen was er 5 minuten pauze en ik ging met mijn advocaat naar buiten en hij zei dat ik het goed gedaan had. Toen ging ik een geschikte plek uitzoeken om te bidden.
Na de pauze kwam ik terug en ik zag dat er iets veranderd was in de voorzitter van de rechters en OvJ. Ze klonken opeens islamofobisch. Alsof iemand ze onder druk had gezet om mij harder aan te pakken. Toen werd de rechter opeens uit het niets emotioneel en ging mij onderbreken en zei dat ik niet luisterde toen ik aan het uitleggen was dat ik juist onder druk en bedreigingen en aanvallen niet iemand ben die gaat veranderen, dat verandering enkel uit mijzelf moet komen, het is een intrinsiek proces.

The more they want to break you, the stronger you should appear to them!

Dat wat me niet doodt, maakt me sterker. En zelfs als ik gedood wordt omwille van mijn religie, is dat martelaarschap voor mij!