Tuesday, October 18, 2016

Moslims hebben vandaag de dag geen privacy, mensenrechten of grondrechten meer in Nederland!


Ik hoef Facebook geen toestemming te geven om alles wat ik zeg op te slaan of aan AIVD of andere diensten door te geven, doen ze toch al met of zonder mijn toestemming, privacy bestaat vandaag blijkbaar vandaag de dag niet, vooral niet voor een moslim, hetzelfde geldt voor mensenrechten en grondrechten en vrijheden, alles wordt zomaar van je afgepakt als je moslim bent vandaag de dag die zijn mening uit en uit mijn dossier blijkt dat Politie ook geregeld stalkt op mijn profiel, zo ook andere obsessieve personen.

Suban'Allah de Officier van Justitie zei letterlijk dat ik me niet kan beroepen op EVRM (Europese of Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) omdat ik moslim ben!