Sunday, October 23, 2016

Komende woensdag zullen we te weten komen of de rechters en de rechtsstaat rechtvaardig zijn of niet!

Komende woensdag de 26e van Oktober om 13.00 uur wordt het vonnis uitgsproken in mijn zaak in rechtbank Paleis van Justitie in Den Haag.
Moge Allah de rechters leiden naar het rechte pad en in staat stellen om zich niet negatief te laten beïnvloeden door het eenzijdige en leugenachtige dossier gebaseerd op twijfelachtige en zelfs anonieme bronnen opgebouwd door de politie en het OM, opdat ze rechtvaardig zullen oordelen, alleen naar de feiten kijkend en naar mijn argumenten en bewijzen en met de juiste interpretatie van mijn woorden en de wetgeving, ameen.


Komende woensdag sta ik niet terecht, maar eigenlijk vrijheid van expressie, religie, kritisch denken en meningsuiting!
Eigenlijk staat ook de rechtsstaat terecht en de rechters zelf, want als ze onrechtvaardig oordelen en mij veroordelen dan bevestigen ze de woorden van Allah (subhanahu wa ta'ala) dat degenen die niet oordelen en regeren met de wetten van Allah onrechtvaardig, zware zondaren en corrupte personen en ongelovigen zijn en tevens wordt dan aan iedereen bewezen dat deze dienaren van de Taghut eigenlijk hun eigen wetten en systeem niet serieus nemen en als het op een moslim aankomt het zodanig verdraaien op hypocriete wijze om een moslim het zwijgen op te leggen alleen maar omdat hij de waarheid zegt en dat hij helemaal geen echte vrijheid heeft om zelf na te denken, of om zijn mening te uiten of zijn religie volledig te praktiseren of af en toe een grapje te maken, allemaal dingen die ze tegelijkertijd claimen dat het een onlosmakelijke onderdeel uitmaakt van de westerse democratie, seculiere en liberale samenlevingen en vrijheid en dat het voor alle burgers geldt. Maar blijkbaar geldt het alleen voor degenen die het gebruiken tegen islam en moslims zoals Wilders, Ebru Umar en Charlie Hebdo en al die bespotters en cabaretiers en comedians, maar als een moslim gebruik maakt van die rechten, vrijheden en principes van de rechtsstaat, dan wordt hem het zwijgen opgelegd door middel van bedreigingen, intimidaties, het niet verlenen van VOG terwijl hij geen strafblad heeft en hem ten onrechte veroordelen terwijl hij vreedzaam en onschuldig is, om hem zodoende een strafblad te geven zodat hij geen VOG krijgt, ook al werkt hij en studeert hij en heeft hij nooit een misdaad begaan in dit land.