Sunday, October 16, 2016

Is de hyper moderne deceptieve media niet meer dan de vierde macht?


Ik heb gemerkt dat zowel de politieke, executieve als rechterlijke macht, dus de hele Trias Politica, zich laten leiden door de media.
Is de media dan niet machtiger dan enkel de vierde macht benoemd te worden?
Bijvoorbeeld als we kijken naar mijn zaak.
Dossier was grotendeels opgebouwd door wat de media van mijn woorden hadden gemaakt.
Vervolgens neemt OM dat over in hun aanklachten tegen mij.
De rechter is ook al bevooroordeeld en gevormd door media berichtgeving over mij en wat de media mede in het dossier gebracht heeft, alvorens hij mij of mijn advocaat hoort.
Er werden zelfs Kamervragen gesteld door bepaalde politici op basis van media berichten en wat paar amateuristische bloggers over mij gezegd hadden.
Lijkt dit niet op een bananenrepubliek? Is dit niet een rechtsstaat onwaardig?
Ik had eerlijk gezegd meer professionaliteit verwacht van die politie rechercheurs die zich lieten leiden door de media en van de advocatuur, politici, OM en ook rechters. Ik had ze hoger ingeschat dan dit, eerlij is eerlijk.