Tuesday, October 11, 2016

Hopelijk gaat morgen Vrouwe Justitia rechtvaardig oordelen!


Ik hoop echt dat ik morgen met een onbevooroordeelde rechter te maken krijg, die wijs is en expertise heeft en voldoende kennis van realiteit en islam en niet emotioneel is en rationeel en kalm kan blijven en begrip heeft voor mijn kant van het verhaal en naar beide kanten goed luistert alvorens een weloverwogen oordeel te vormen. 

Maar ik vrees dat hij beetje biased zal zijn. Aangezien hij al een beeld over mij gevormd zal hebben op basis van het dossier die opgebouwd is door de tegenpartij met al hun middelen die ze tot hun beschikking hebben en op basis van vertekend beeld van mij en mijn uitspraken zoals ze via de media of andere haters tot hen gekomen zijn. 

Dus hoe kan Vrouwe Justitia rechtvaardig oordelen als de weegschaal nu al op basis van de macht en middelen die de tegenpartij heeft en het voorrecht om de dossier op te bouwen met allerlei aannames, verzinsels, verdachtmakingen en valse verdenkingen, naar één kant zwaarder weegt. Ik krijg maar beperkte tijd morgen om daar verandering in te brengen. Hoe dan ook ik heb hoop en vertrouwen dat Allah mij zal bijstaan en dat ik door middel van het zeggen van de waarheid en eerlijk zijn de rechter op andere gedachten kan brengen, zodat hij rechtvaardiger zal oordelen in shaa Allah.