Sunday, September 25, 2016

Het lijkt op een show-proces (schijnproces) van de elite tegen mij!


Het lijkt op een show-proces (schijnproces)
Morgen afspraak en gesprek met mijn advocaat in shaa Allah in Leiden. Ik ga hem eerlijk vragen wat hij eigenlijk tot nu toe voor mij gedaan heeft sinds de onterechte aanhoudingen twee maal en verhoren van dagenlang sinds begin dit jaar. Ook vond ik het vreemd dat hij bij onze eerste en enige korte ontmoeting van half uur voorafgaand aan de eerste verhoor op het politie bureau in Leiden zei dat hij hoopte dat het een zaak zou worden opdat hij zou kunnen zien wat de grenzen van vrijheid van meningsuiting zijn voor een moslim als ik. Dat vond ik merkwaardig aangezien een advocaat zoals Knoops ook bij Wilders probeerde te doen, er juist in eerste instantie ervoor moet zorgen dat het geen zaak wordt want feitelijk ben ik onschuldig en de rechtbank is niet ontvankelijk om mij op basis van paar tweets van jaren terug die binnen de kaders van Nederlandse wetgeving waren te vervolgen onder druk van OM die de politie opdracht hadden gegeven om dit hoe dan ook aan de rechter voor te leggen. Dat zal weer onder druk van islamofobische elementen binnen de politiek gedaan zijn.
Ze willen hieruit politieke winst halen en de overige moslims intimideren en dit als onderdeel van hun strijd tegen islam gebruiken. Met het oog op de komende dichterbij komende verkiezingen. Maar dat niet alleen. Ze zijn tevens tegen mensenrechten, democratische en liberale principes en rechtsstatelijke waarborgen aan het handelen door een show-proces tegen mij te voeren op basis van klassenjustitie waarbij de Trias Politica in het geding is en rechter, AIVD, getuige, advocaat, media, OM/Justitie, politie met elkaar lijken samen te spannen en de beslissing al reeds genomen is zonder naar mijn kant van het verhaal te luisteren of naar argumenten en bewijzen te kijken. Het is alsof een moslim bij voorbaat schuldig is totdat hij het tegendeel bewijst en zelfs als hij dat wil doen dan wordt daar toch niet naar gekeken en niet in overweging genomen.
Ik heb alleen volle vertrouwen in Allah en Hij is beste der planners en zal mij beschermen en behoeden tegen de kwade plannen van haters van islam en moslims in shaa Allah.


Geert Wilders zal nooit echt serieus vervolgd worden, omdat hij juist onderdeel van het establishment is, hij houdt de status quo in stand en ze gebruiken hem juist als een marionet om de strijd tegen islam en moslims op te voeren. Hij is onderdeel van al-mala' (elite) die duidelijke haat en vijandschap hebben getoond tegen islam en moslims zoals bij laatste politieke beschouwingen duidelijk te horen was en datgene wat zich in hun harten bevindt is vele malen erger! De politieke kleuren en namen kunnen verschillen, maar over één ding zijn ze het eens, dat is namelijk de islamisatie van Nederland tegen houden, met andere woorden minder minder minder islam en moslims en als ze daartoe in staat zijn dan zullen ze drastische maatregelen nemen zoals de 'Jodenoplossing' van Nazi regime van Hitler om voor eens en altijd af te rekenen met islam en moslims. Je ziet dat Wilders steeds extremer en radicaler wordt, eerst waren paar Marokkanen het probleem, nu zijn opeens alle moslims en Turken en Marokkanen het probleem en moeten zelfs alle moskeeën en Korans het ontgelden, dus het gaat niet enkel om sommige moslims of bepaalde onderdelen van de islam, ze willen geen helemaal geen moslims of islam hier, eerst zeggen ze dat ze de grenzen willen sluiten voor moslims, daarna zullen ze zeggen deporteer die moslims die hier al zijn en dan zullen ze de islam volledig verbieden en strafbaar stellen zoals bij de inquisitie eerder in de Europese geschiedenis.