Friday, September 23, 2016

Geert Wilders wordt terecht vervolgd en ik onterecht!


Toevallig dat vandaag ook Geert Wilders naar de rechter moest in verband met zijn uitspraken die vele malen erger zijn dan die van mij. Zijn aanhangers gingen daadwerkelijk over tot geweld toen hij opriep tot 'verzet'. Hij zaait echt haat en is aan het opruien tegen islam en moslims. Hij is een volksvertegenwoordiger van een partij die in de peilingen de grootste partij was op een bepaalde moment, dus hij heeft veel meer verantwoordelijkheid, macht en invloed dan ik, ik ben geen leider van een partij, ik heb geen organisatie of volgers, ik ben maar een simpele burger en leek, een gewone vreedzame moslim die zijn mening op vreedzame wijze geuit heeft en meer niet. 

Ook vond zijn advocaat Knoops dat de aangiftes tegen hem ongeldig zijn aangezien ze geronseld zouden zijn, dat is niet bewezen en ik denk dat het ook niet het geval is. Zelfs als sommige van die honderden of duizenden aangiftes tegen hem ongeldig zouden zijn, een groot deel is gewoon geldig en legitiem. 

Maar wat ik met zekerheid kan zeggen is dat de 2 of 3 aangiftes tegen mij duidelijk geronseld zijn door de haatzaaier en islamofoob Afshin Ellian, aangezien hij daartoe openlijk opriep op zijn facebook pagina en in zijn column van Elsevier, zodoende zijn die aangiftes eigenlijk ongeldig en is deze hele zaak van OM tegen mij op niets gebaseerd. De rest van het dossier staat met allerlei onzin verzameld door amateurbloggers die vol met haat en vijandschap zitten tegen moslims zoals ik zoals Azazel, Chessy en Geenstijl en Co.

Ik wil van de komende rechtszaak van de Taghut tegen mij om het feit dat ik dawah heb gedaan afgelopen jaren en de waarheid heb gezegd en het goede heb geboden en het slechte verboden gebruik maken om juist vanaf de rechtszaal dawah te doen via de massa media naar het Nederlandse volk en de regering. OM, AIVD, advocatuur, Justitie, Politie, media en gewone burgers, iedereen zal dan aanwezig zijn, dus een uitstekende mogelijkheid voor mij om mezelf te verdedigen en tevens de waarheid te zeggen en dawah te doen in shaa Allah. 

Het zal zoals de wedstrijd tussen Musa (allaihi salam) en de magiërs van de toenmalige Taghut (Farao) zijn, die op een vastgestelde plaats en tijdstip afgesproken was en waar de bevolking bij aanwezig was. We zullen zien of de waarheid of hun valsheid zal overwinnen met de wil van Allah. Zij hebben hun hele staatsapparaat tot hun beschikking en ik ben maar een leek, een gewone simpele moslim en burger, we zullen zien wie gaat overwinnen. Als de rechter een onrechtvaardige uitspraak doet dan zal dat enkel de woorden van Allah bevestigen, namelijk dat degenen die oordelen en regeren met iets anders dan de wetten van Allah ongelovigen, onrechtvaardigen en zware zondaren zijn. Maar als ik ze kan overtuigen dat ik onschuldig en vreedzaam ben en niets verkeerds heb gezegd en niets strafbaars en zij geven dat toe, dan zal dat ook een overwinning voor mij zijn en een stap in de goede richting want de vrijheid van religie, expressie en denken die een onlosmakelijke onderdeel vormt van de rechtsstaat en in de grondwet vastgelegd is, zal beschermd worden.