Friday, June 3, 2016

Moslimradicalisme vs Seculier Radicalisme - Abou Hafs


Platform BewustMoslim organiseerde in Almere een conferentie over radicalisering. De sprekers constateerden dat er in Nederland overmatig aandacht besteed wordt aan moslimradicalisering terwijl het seculier radicalisme een groter gevaar vormt voor de samenhang in Nederland. Ook is het seculier radicalisme een grote bedreiging voor de rechtsstaat. Om deze redenen heeft BewustMoslim dit onderwerp voor de eerste keer in Nederland vanuit deze invalshoek belicht.