Wednesday, June 8, 2016

Abdul-Jabbar van de Ven / Seculier radicalisme in de praktijkIn deze lezing, gegeven op een conferentie over radicalisering, gaat Abdul-Jabbar van de Ven in op de radicalisering van de Nederlandse overheid ten opzichte van de Moslimgemeenschap. Hij belicht de ontwikkeling van Islamofobie in Nederland en West-Europa, en de achterliggende redenen. Hij geeft voorbeelden uit het recente verleden om aan te tonen dat de Nederlandse overheid actief meewerkt aan het zwartmaken en tegenwerken van Moslims. Ook haalt hij voorbeelden aan uit de Qoer'aan en Soennah om te zien hoe we hier mee om moeten gaan.


Time to take a rest and break during work 😊

A photo posted by Shabir (Maiwand) (@shabirmaiwand) on