Saturday, May 21, 2016

Wat willen terreurgroepen zoals IS middels terreuracties bereiken? Gaat het om angst inboezemen of iets anders?

Iemand stelde de vraag op facebook wat het doel van IS zou kunnen zijn naar aanleiding van mijn tweet eerder op de dag waarin ik zei als reactie op opmerkingen van Rutte tijdens partijcongres van VVD, waarin hij gezegd had dat we onze manier van leven niet moeten laten wijken of veranderen als reactie op de angst die terreurgroepen zoals IS in de samenleving zaaien middels hun terreuracties. Ik stelde kritische vragen daarover in twee volgende tweets:

Daarom vroeg iemand op facebook als reactie daarop of het daadwerkelijk om angst zaaien ging of meer om het doden an sich, ik zei als reactie daarop het volgende:

Bij anti-terrorisme minor leerden we dat het weliswaar om beide zaken gaat, maar het is vooral het gevolg (de consequentie) van de terroristische daad die als motief gebruikt wordt bij terreurgroepen om angst in te boezemen in een samenleving en zodoende druk uit te oefenen op de politieke elite en andere actoren met macht en invloed om een koerswijziging in beleid in binnen- of buitenland die zij als gunstig achten te bewerkstelligen. Dus het gaat niet zozeer om doden an sich bij hen, maar meer om de impact ervan.