Saturday, May 28, 2016

Je kan niet een praktiserende homo en moslim tegelijkertijd zijn!
En zo'n figuur mag niet als rolmodel genomen worden, onze ultieme rolmodel is de profeet Mohammad (vrede en zegeningen van Allah zij met hem). 

Je kan geen praktiserende homo en moslim tegelijkertijd zijn, dat is mijn mening vanuit islamitische visie.

Eigen meningen van mensen op basis van begeerte verschillen nogal, ja ook tussen moslims, maar degenen die revelatie volgen volgens het juiste begrip van de profeet en zijn metgezellen, die zijn het allemaal unaniem over dit soort zaken eens.

 Maar het is paradoxaal en contradicitio in terminis om te menen dat je beiden tegelijkertijd kunt praktiseren aangezien een echte praktiserende moslim die zich neerlegd bij wat Allah en Zijn profeet bepaald hebben niet datgene zo openlijk en met trotszullen doen wat als grote zonde beschouwd wordt en het 'normaliseren' en promoten ervan in deze vorm kan zelfs leiden tot ongeloof, aangezien je haram min of meer tot halal verklaard en jezelf de positie van God toeëigend.

Hij doet het min of meer wel in dit artikel. Als je zo openlijk pronkt met je grote zonden en je promoot het ook nog eens en doet alsof er niets aan de hand is en je gewoon een 'praktiserende' moslim bent, dan ben je het als het ware aan het legaliseren en normaliseren, terwijl het vanuit religieus oogpunt haram en abnormaal wordt beschouwd, dus daarmee bega je een nog grotere zonde dan het begaan van zo'n daad in je privé ruimte in het geheim, dit grenst zelfs aan ongeloof.