Sunday, January 31, 2016

De heilige geest van Joods-Christelijke traditie meent dat we voor hulpbehoevenden en vreemdelingen/vluchtelingen moeten opkomen!