Thursday, December 10, 2015

Moslimjongeren moeten zeer voorzichtig zijn op internet in het algemeen en social media in het bijzonder!


Bepaalde actoren hebben de moslimjongeren die nu jarenlange straffen gekregen hebben indirect gebruikt voor een bepaalde...

Posted by Shabir Burhani on donderdag 10 december 2015