Friday, October 30, 2015

Zeer gevaarlijke ontwikkeling dat Geert Wilders de Trias Politica waarop de rechtsstaat gebaseerd is in twijfel trekt!