Friday, October 9, 2015

Ook naar de legitieme punten van de aanhangers van Wilders moet geluisterd worden!Ik vind het niet zo gek dat een gedeelte van Nederlanders vinden dat eigen landgenoten voorrang dienen te krijgen bij sociale voorzieningen. Dat is in elk ander land zo.

 We moeten eerlijk zijn, populistische partijen krijgen stemmen in dit soort kritieke tijden omdat ze meespelen op de onderbuikgevoelens van een gedeelte van de onderlaag van de samenleving.

 Nederland is niet helemaal vol, maar eigen volk eerst!

 Als een gedeelte van de Nederlanders het gevoel krijgen dat de politieke elite niet naar hen luistert en hun wensen niet tegemoet komt, dan kan dat overslaan tot haat, angst, polarisatie en vijandschap en zelfs geweld en dat moeten we voorkomen!

 Bijvoorbeeld bepaalde punten waar zelfs Wilders het over heeft zoals meer aandacht naar ouderenzorgen, hulpbehoevenden en gehandicapten zijn legitiem en er moet daar aandacht aan besteed worden.


Ik denk wel dat hier wat in zit. Toen ik die onrust daar voor het eerst zag, toen dacht ik er ook in eerste instantie...
Posted by Shabir Burhani on vrijdag 9 oktober 2015
Roemer ziet er dus een complot in. Ik vind ook dat het Kabinet de gemoederen tot rust moet brengen in plaats van te laten exploderen. Rutte moet op dit soort momenten sterke politieke leiderschap tonen en met oplossingen komen en niet zich gaan verstoppen, want anders nemen charlatans zoals Wilders de show over.


Als we gewoon de echte kwaadwillende extremisten aan beide kanten van het spectrum aanpakken en naar de legitieme punten van alle partijen luisteren en samen oplossingen vinden voor de gemeenschappelijke problemen, dan is alles opgelost! Hetzelfde geldt voor groepen zoals IS, als er niet naar de legitieme punten die zij in zich dragen geluistert wordt, dan kun je nooit en te nimmer hen uitroeien met bommen alleen.
Net als met andere fascisten zoals Hitler en Stalin en dergelijke, heeft ook Wilders aantal legitieme punten waardoor hij aanhang probeert te verkrijgen door populistisch als een charlatan in te spelen op de onderbuikgevoelens van een segment van de Nederlandse bevolking, als de regering en overige partijen de echte problemen en legitieme punten waar Wilders het ook over heeft gaan aankaarten, dan zal zijn aantrekkingskracht op die mensen verminderd worden.

Het is nou eenmaal een feit dat de meeste mensen beslissingen nemen en keuzes maken op basis van hun onderbuikgevoelens,...
Posted by Shabir Burhani on maandag 19 oktober 2015