Monday, October 12, 2015

Echte vluchtelingen hebben recht op bescherming en verblijf, maar geen mensenrechtenschenders!


Ik vind dat de Nederlandse overheid artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag aan iedere vluchteling moet tegenwerpen die zich schuldig gemaakt heeft aan ernstige mensenrechtenschendingen, doet er niet toe of hij tot een Shi'itische doodseskaders of terroristische milities behoorde of aan IS.

 Dat betekent dat de overheid goed moet screenen wie een echte vluchteling is en wie niet, wie oorlog en geweld ontvlucht is en wie uit economische motieven hier gekomen is of om gerechtigheid te ontvluchten, aan dat laatste moet artikel 1F tegengeworpen worden zodat ze geen verblijfsvergunning krijgen en of hier of elders vervolgd worden voor mensenrechten schendingen en dan het land worden uitgezet.


Het is grappig dat uitgerekend de PVV'ers zich zorgen maken dat asielzoekers hun banen zullen 'inpikken'. De vraag is of zij überhaupt werken of uitkering ontvangen en wat voor banen zijn het dan waarvoor ze te vrezen hebben?
Retweeted New York Times World (@nytimesworld):The Syrian conflict is edging closer to an all-out proxy war between the United States and Russia.
Posted by Shabir Burhani on dinsdag 13 oktober 2015

"The Hour has neared and people are only increasing in their pursuit of the life of this World, and they are only increasing in their distance from Allaah."
Posted by Shabir Burhani on dinsdag 13 oktober 2015