Friday, June 12, 2015

Symposium van Bewust Moslim over duurzaam islamitisch activisme in Nederland


Het was een interessante avond daar in Hilversum Alhamdulillah. Bart Nooitgedagt, Abou Hafs en Martijn de Koning hebben de zaken verhelderd en uitgelegd dat er behoefte is aan duurzaam islamitisch activisme. Op het eind heeft burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes nog gesproken. Het was allemaal positief en het is een nobel streven van Bewust Moslim. Daarna nog paar bekende broeders gezien en gesproken. Er waren nog lekkere hapjes en drinken. Het was zeer professioneel geregeld en ben nu terug gekomen met de trein. Achteraf kwam ik erachter toen ik in de trein zat met een broeder en twee onderzoekers dat ik mijn pet en zonnebril vergeten was, khair inshaa'Allah dat regelen we nog.

Toch is het een gezin uit Hilversum wel gelukt terug te keren naar Nederland. De vader, moeder en vier kinderen die in september vorig jaar vertrokken, zou het verblijf in het kalifaat behoorlijk zijn tegengevallen. De gemeente Hilversum wil nietszeggen over hun motief. Wel staat vast dat de interne strijd tussen de verschillende islamitische groepen strijders tegenstaat.

1. PVV en soortgelijke groeperingen in westen: we willen geen islam en moslims hier.
2. Shariah4groepen: we willen de volledige islam en shari'ah hier.
3. BewustMoslim: we gehoorzamen de wetgeving en systeem en gedragen ons als brave burgers, als we maar hier mogen blijven. 


Ik voel me er eerlijk gezegd ongemakkelijk bij als moslim zijnde om te zeggen dat ik geen shari'ah (staat) wil. Kijk doet er niet toe wat je daaronder bedoelt, het is verkeerd om het zo te zeggen. Je kan wel zeggen dat het niet helemaal realistisch is om dat nu te verlangen of te implementeren, je kan uitleggen wat shari'ah daadwerkelijk inhoudt en zeggen dat je ernaar streeft, maar het is niet goed om te zeggen dat je het hier niet wil. Ook is het niet toegestaan om als moslim zijnde te zeggen dat je maar alles accepteert wat de overheid voor je bepaald of de wetgeving die conform de wensen en begeerte van de meerderheid van de mensen in het land waarin je woont tot stand komt. Want stel dat de meerderheid ongelovigen zijn, zoals het nu het geval is, dan zegt Allah (subhannahu wa ta'ala) in de koran dat wat zij wensen nooit iets goeds zal inhouden voor islam en moslims, kortom ze zullen nooit tevreden zijn met de ware islam en moslims, dat staat letterlijk in de koran. Ook zegt Allah (subhannahu wa ta'ala) dat de meerderheid van de mensen zware zondaren, corrupt en dwalend zijn, dus hoe kun je alles accepteren wat zij tot stand brengen, zelfs als het lijnrecht ingaat tegen de shari'ah en de ware islam en dan zeggen da je je daaraan gaat houden, Allah (subhannahu wa ta'ala) zegt dat een ongelovige per definitie onrechtvaardig zal zijn en onrechtvaardigheid accepteren we nooit en te nimmer als moslims. 

Tyranny of the majority (Dwingelandij van de massa) - Het concept dus waarbij in een democratie de meerderheid haar wil kan opdringen aan een minderheid. John Stuart Mill (voorvader van het liberalisme) is ervan overtuigd dat dit gedrag "tiranniek" is indien het een claim schendt van iemand uit de minderheid als lid van de maatschappij.Jan Jaap zat naast mij toen tijdens het symposium, hij kwam later aan, ik ging zelfs juice de orange voor hem inschenken (kijk dat hadden jullie niet verwacht hé na mijn uitspraak bij Pauw over homo's en elders), vervolgens bij vraag en antwoord sessie vroeg hij Abou Hafs over zijn werkelijke plannen en Abou Hafs zei op een gegeven moment dat hij niet een shari'ah staat wilde, dat was volgens mij de trigger voor dit artikel van Jan Jaap na de vorige.