Saturday, June 20, 2015

Een zeer goede en prijzenswaardige beslissing van NPO om de bespottende cartoons van Geert Wilders niet uit te zenden!

Alhamdulilah is er blijkbaar gehoor gegeven aan mijn oproep en NPO heeft besloten om de bespottende cartoons over de profeet Mohammad (vrede zij met hem) van Geert Wilders in deze heilige maand van Ramadan niet uit te zenden. Allahu Akbar!