Tuesday, May 19, 2015

Je kan wel Sharia4Belgium verbieden, maar Sharia zul je nooit en te nimmer kunnen verbieden!Het is onzinnig om te denken dat de dawah gaat ophouden als je organisaties zoals Sharia4Belgium gaat verbieden. De boodschap van waarheid kan men nooit laten stoppen om te spreiden. Ook al sluit je alle moslims op en verbied je alle organisaties, alsnog zullen jullie eigen nakomelingen zich bekeren en de verspreiding van de ware boodschap voortzetten. In Engeland hebben ze vele organisaties rondom Anjem Choudary verboden, maar ze gaan telkens onder een nieuwe naam verder.

Je kan wel Sharia4Belgium verbieden, maar Sharia zul je nooit en te nimmer kunnen verbieden!

Hoe harder en krachtiger je de moslims bestrijd en onderdrukt, hoe meer ze wakker worden en nog sterker worden.

“Zij willen het licht van Allah doven met hun monden, maar Allah wil slechts Zijn Licht volledig laten schijnen, ook al haten de Kaafiroen (ongelovigen) het. Hij is Het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten, ook al haten de Moeshrikoen (afgodendienaren) het.”
(Soerat at-Tawbah: 32-33)