Thursday, May 28, 2015

Er bestaat geen enkele twijfel over het verbod op homoseksualiteit en soortgelijke onnatuurlijke en barbaarse relaties en de bestraffing daarop

We leven echt in einde der tijden, een tijd waarin ongelovige homo's of hun sympathisanten zelfs de duidelijke verzen van de koran gaan ontkennen of verdraaien om zodoende hun zieke praktijken goed te praten. Deze domoren  kennen het duidelijke verschil tussen de muhkam en de mutashabih verzen van de Koran niet, de mutashabih verzen kunnen voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, maar zelfs bij die verzen is het niet zo dat we de ware interpretatie niet kunnen achterhalen, natuurlijk kunnen we dat, ten eerste heeft Allah (subhannahu wa ta'ala) die verzen elders in de Koran uitgelegd, vervolgens heeft de profeet (vzmh) ze uitgelegd in de sunnah/ahadith en bovendien hebben de vrome voorgangers, onder de sahaba en degenen die na hen kwamen van onder de geleerden die voor ons uitgelegd en al hun interpretaties komen op hetzelfde neer en versterken elkaar enkel, het is niet zo dat de ene één ding zegt en de andere iets wat totaal anders is. Bovendien gaan de verzen zoals het verhaal van Lot (vzmh) over duidelijke zaken, het verhaal is duidelijk, de verzen zijn duidelijk, zoals de muhkam verzen van de koran die over wetgeving en zo gaan, die zijn dus niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Als Allah duidelijk zegt dat het volk van Lot gruweldaden begingen die nog nooit eerder door de mensheid begaan waren en dat ze bij eigen geslacht geslachtsgemeenschap gingen doen, in plaats van bij de tegenovergestelde geslacht en dat ze zelfs zover gingen dat ze engelen die in de vorm van mensen gekomen waren te pakken en ze daarop verwoest werden, dan is dat zeer duidelijk. Iedereen begrijpt dat, zelfs een kind van 5 jaar oud. Zo heeft de profeet (vzmh) het ook begrepen en zijn metgezellen en de geleerden na hem, daar bestaat een consensus over. En dan trekken we er niets van aan als er eeuwen daarna paar ongelovigen komen om dingen anders uit te leggen omdat ze wijdverspreide homoseksualiteit en andere perverse zaken in hun landen willen goedpraten, die interpretaties kunnen regelrecht in de prullenbak. En op degenen die zulke dingen doen en zij die homoseksuele daden begaan staat een keiharde bestraffing, zowel in deze wereld als het hiernamaals.


We leven in een tijd dat we bijna dagelijks in de media en politiek horen dat men tegen islam is, maar niet zozeer tegen alle moslims. En dat vind men blijkbaar kunnen. Maar als je als moslim zijnde zegt dat je tegen homoseksualiteit bent, dan doet een homo aangifte tegen je! Dus blijkbaar mag je zeggen dat je tegen een hele religie van ongeveer 1,8 miljard mensen op aarde bent, de enige ware religie waarin alle verderfelijke en perverse dingen zoals homoseksualiteit verboden zijn, maar je mag niet zeggen dat homoseksualiteit slecht is. Omgekeerde wereld! Dit is het resultaat van de satanische en dajjalische seculiere goddeloze staat! Nooit zullen ze van een ware moslim horen dat homoseksualiteit acceptabel is!

Niemand kan mij op welke wijze dan ook intimideren om niet mijn mening te verkondigen, ik maak gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting en alles wat ik zeg is binnen de kaders van de wet en het systeem hier. Ik zal de waarheid blijven zeggen. En hoe meer mensen zoals jou dreigen met aangifte of op andere wijze mij bedreigen, dit geeft mij meer stimulans om tegen het ongeloof in al haar vormen en alle zonden die daaruit voortvloeien zoals homoseksualiteit verbaal de strijd aan te gaan. Met behulp van Allah zal ik overwinnen. Allah is met de ware gelovigen en homoseksuelen zijn vervloekt door Allah, zo ook de ongelovigen in het algemeen.