Tuesday, May 19, 2015

De contradictoire en contraproductieve door mensen gemaakte wetten en regels


Een van de nadelen van de door mensen gemaakte wetgevingen en regels is dat er heel veel tegenstrijdigheden erin voorkomen.
Er zijn humanitaire verdragen bijvoorbeeld die botsen met asiel- en vluchtelingenrecht. Strafrecht botst met menselijke natuur en universele ethiek en moraal.

Door de tegenstrijdigheid in toenemende contraproductieve wetten en regels, wordt er juist nog meer geld gespendeerd en grotere bureaucratie gecreëerd om al die resulterende problemen in kaart proberen te brengen en vervolgens op te lossen, wat dan weer voor nieuwe problemen zorgt. Zo blijft men vast zitten in een vicieuze cirkel, wat heel veel verspilling van tijd, energie en middelen tot gevolg heeft. Dit zie je zelfs bij grote infrastructurele projecten zoals de Noord/Zuidlijn of de Fyra.

Iemand die bijvoorbeeld een criminele daad begaat, wordt bestraft met een gevangenisstraf. Dat kost eigenlijk de staat alleen maar geld. En het is nog maar de vraag of er geen recidive zal optreden.
Is het niet beter om criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, door degenen die daar ontvankelijk voor zijn een juiste opvoeding en hulpverlening aan te bieden, het liefst een islamitische, zodat ze intrinsiek godsvrees ontwikkelen en hun levenssituatie zodanig verbeteren dat ze niet eens zullen overgaan tot het plegen van criminele daden uit eigen wil. En als er daarna toch criminaliteit plaats vindt, dan keihard bestraffen volgens shari'ah wetgeving, zodat het een angstaanjagende werking heeft op anderen met dezelfde ideeën en zodat de crimineel niet meer in recidive vervalt.